Het fundament van onze kwaliteitskring wordt gevormd door intercollegiaal overleg.

Wij maken optimaal gebruik van elkaars expertise. Patiënten/ cliënten kunnen daarom altijd op de best afgestemde begeleiding rekenen.

Wachtlijsten worden tot een minimum beperkt.

Wij werken op verwijzing van huis- en tandartsen en/ of specialisten.

De logopedisten van Kwaliteitskring Midden IJssel

 

Wij zijn allen lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ( www.nvlf.nl ) en voldoen aan de gestelde eisen voor kwaliteit.

Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Door vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de logopedische zorg.  

 

Op de website van de NVLF is informatie te vinden over de verschillende aandachtsgebieden waar logopedisten zich mee bezighouden.

Andere interessante sites over:

Veel informatie over logopedie vindt u op de startpagina logopedie.

 

Logopedisten houden zich bezig met allerlei aspecten van communicatie.

Wij onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Dus het oude beeld van de "praatjuf" is al lang achterhaald.

Vergoeding:
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering!